Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Regelmatig worden projectorganisaties en beleidsmedewerkers ondersteund met adviezen veelal met een sterke inhoudelijke component.

Referenties
Beleidsadvisering
Schrijven Startbeslissing en Achtergronddocument tbv MIRT Verkenning A2 't Vonderen-Kerensheide
Coördinatie Coördinatie MKBAs ZuidasDok, ERTMS, Calandbrug
Beleidsnotities SMASH
Advies omtrent Kosten en Baten ruimtereserving Parallelle Kaagbaan
Ontwikkelen Afwegingskader TEN-T voorstellen
Effect nieuwe tijdwaarderingen op uitkomsten KBAs
Beoordelingskader OV SAAL lange termijn