Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Sytze Rienstra richt zich onder meer op detacheringen op het snijvlak van inhoud en beleid dan wel op tijdelijke functies met een sterke inhoudelijke component.

Referenties
Detachering
Coördinatie en aansturing MKBA Calandbrug (Projectorganisatie Calandbrug)
Coördinatie en aansturing MKBA ERTMS (Ministerie van IenM)
Coördinatie en uitvoering MKBA ZuidasDok (Projectorganisatie ZuidasDok)
Ondersteuning Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM)
Sr. Adviseur OEI/MKBA (Dienst Verkeer en Scheepvaart, Rijkswaterstaat)
Sr. Beleidsadviseur Ontwikkeling Schiphol (Prov. N-Holland)
Onderzoekscoördinator Project Mainport Schiphol (Min. V & W)