Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Openbare publicaties Sytze Rienstra
Artikelen en papers
Paper CVS: 'Fietsgebruik en -infrastructuur in niet-stedelijk gebied
25 November, 2016
Hier

TPE artikel 'MKBA en Besluitvorming'
01 October, 2016
Hier

Tijdschift Vervoerwetenschap - Trends en ontwikkelingen in MKBA's
31 December, 2015
Hier

ESB artikel 'Uberpop en regulering Taximarkt'
05 November, 2015
Hier

KiM - Internationale vergelijking taxiregulering en Uber
06 May, 2015
Hier

Syconomy - Inventarisatie Trends MKBAs 2001-2014
02 February, 2015
Hier

Ministerie van IenM - Startbeslissing A2 Vonderen-Kerensheide
17 May, 2013
Hier

KiM - Advies discontovoet bij Life-Cycle Cost analyses
30 October, 2012
Hier

Projectorg. ZuidasDok - MKBA ZuidasDok
28 February, 2012
Hier

RWS - MKBA Zeetoegang IJmuiden
16 February, 2012
Hier

KiM - Duurzaamheid in MKBAs
27 September, 2010
Hier

KiM - Economische structuurversterking
20 September, 2010
Hier

KiM - Robuustheid Wegennetwerken
09 July, 2010
Hier

KiM - Rol MKBA in Besluitvorming
22 December, 2008
Hier

KiM - Indirecte effecten goederenvervoer
02 October, 2008
Hier

Rapporten en notities
Second opinions
KiM - MKBA A27 Houten-Hooipolder
18 April, 2014
Hier

KiM - OV SAAL MLT
07 June, 2011
Hier

KiM - MKBA tram Uithof
22 June, 2011
Hier

KiM - Programma Hoogfrequent Spoor
10 June, 2010
Hier

KiM - Spoorlijn Breda-Utrecht
30 September, 2009
Hier