Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Indirecte en regionale economische effecten (werkgelegenheid, vestigingsklimaat) van projecten zijn veelal belangrijk voor de besluitvorming. Sytze Rienstra heeft hiermee een ruime ervaring.

Referenties (selectie)
Economische effecten
Economische structuurversterking en de KBA
Effecten en wenselijkheid belonen/spitsmijden
Effecten van robuustheid van het wegennet
Effecten ruimtereservering Tweede Parallelle Kaagbaan
Effecten Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
Effecten slechte bereikbaarheid Zuidoost-Brabant
Indirecte effecten Infrastructuur Corridor Haarlemmermeer-Almere