Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Sytze Rienstra wordt regelmatig gevraagd om een expertrol te vervullen bij diverse projecten. Dit betreft second opinions, inhoudelijke advisering en het bijdragen aan expertsessies en dergelijke.


Referenties (selectie)
Expertrol
Second opinions op MKBAs: o.a. PHS, Amstelveenlijn, A27, Uithoftram, Gebiedsontwikkeling Maastricht
Expert commissie mer: Zwakke Schakels Noord-Holland, luchthaven Twente, Structuurvisie Zuid-Holland
Adviezen: baten infrastructuur op lange termijn, discontovoet bij Life-Cycle Cost analyses, effecten nieuwe tijdwaarderingen, dynamische modellen en MKBA.
Advisering rond opzet onderzoeken luchtvaart (Alders tafel, regionale luchthavens, parallele Kaagbaan)
Gastcolleges (VU, Erasmusuniversiteit), cursussen (PAO, NHTV)
Lid expertteam Trekvliettracé