Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Referenties (selectie)
Integrale gebiedsontwikkeling
MKBAs Westflank Haarlemmermeer, Oude Rijnzone, Zuidplaspolder
Ondersteuning bereikbaarheidsspoor SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam-Schiphol-Almere)
MKBA Stadionpark en Nieuwe Kuip Rotterdam
MKBA Verplaatsendierenpark en herontwikkelen centrum Emmen
Business Case Glastuinbouw Haarlemmermeer
Financiële analyse herontwikkeling bedrijventerrein 'De Pijp' Beverwijk