Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Links MKBA


De belangrijkste instituten:

Centraal Planbureau
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Planbureau voor de leefomgeving
Rijkswaterstaat - Steunpunt Economische Evaluatie


Belangrijkste werkwijzers en leidraden

De algemene MKBA leidraad
De OEI leidraad
Kader MKBA bij MIRT
OEI bij SNIP


Handige websites

Algemene MKBA informatie