Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Referenties (selectie)
Luchthavens
Second opinions economische effecten Twente, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Teuge
Vervoerwaarde en economische effecten toekomstbeelden Schiphol 2040
Kennisoverzicht Mainport 2.0.
Onderzoekscoördinator Project Mainport Schiphol
Advisering optzet studies regionale luchthavens
Advisering & Plan van Aanpak MKBA Middellange Termijn Opties Schiphol tbv Alders Tafel