Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Sytze Rienstra is algemeen erkend expert op het gebied van maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Hij heeft tal van KBAs uitgevoerd en gecoördineerd op allerlei gebied. Zijn werkwijze heeft - naast inhoudhoudelijke kwaliteit - oog voor de beleidscontext en de toegankelijkheid van de analyse.

Referenties (selectie)
MKBA
KBA MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam
KBA ZuidasDok
KBA integrale gebiedsontwikkeling Oude Rijnzone
KBA Doortrekken Noord-Zuidlijn
KBA Zeesluit IJmuiden
KBA Kilometerheffing
KBA Verkeersveiligheidsmaatregelen