Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Referenties (selectie)
Lokaal & regionaal OV
Second opinions MKBAs Amstelveenlijn, Uithoftram, HOV Midden Holland
MKBA Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol, IJmeerverbinding
Vervoerwaardestudie & KBA Uitbreiding Metro Warschau
Financiële relaties overheid-OV bedrijven