Nieuws     •     CV     •      Samenwerking      •    Contact     •     Links MKBA     •   Downloads     •   Fotogalerij    •    Ouder Nieuws
Copyright © 2015 by Syconomy   ·   All Rights reserved
Specialisaties
Type infrastructuur
Sytze Rienstra
E srienstra@syconomy.nl
T 06 19438804
Detachering

Beleidsadvisering

MKBA

Economische effecten

Financiële analyses

Expertrol
Weg

Rail

Luchthavens

Havens

Lokaal & regionaal OV

Integrale gebiedsontwikkeling
Referenties (selectie)
Railinfrastructuur
CEF/TEN-T subsidieaanvragen Calandbrug, Waalhaven-Zuid, Driebergen-Zeist
Coördinatie economische analyses Calandbrug en ERTMS
MKBAs van ZuidasDok, ZwolleSpoort, station Bleizo
Second opinions KBAs Programma Hoogfrequent Spoor, Breda-Utrecht.
Ex post evaluaties railinfrastructuurinvesteringen Europese Investeringsbank (EIB)
Ontwikkelen en vullen beoordelingskader OV SAAL lange termijn.
WYSIWYG Web Builder